Wszystkie wpisy, których autorem jest Kasia

Studenckie koło archeologiczne

Studenckie Koło Archeologiczne US działa w ramach Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym. Jest najstarszym nieprzerwanie działającym kołem naukowym w IHiSM, powstało w 2005 roku, zostało założone przez studentów ówczesnego kierunku Historia, specjalność Archeologia Pomorska.
Celem naszych działań jest popularyzacja archeologii jako nauki, promowanie Zakładu Archeologii, pogłębianie społecznej świadomości dziedzictwa kulturowego, integracja studentów różnych roczników oraz pogłębianie własnych umiejętności i realizacja pasji, jaką dla nas jest archeologia.

Członkowie SKAUS uczestniczą w konferencjach i warsztatach w kraju i za granicą, podejmują także wyzwania organizacji własnych spotkań naukowych. Wyjazdy terenowe są jednym z najważniejszych elementów działalności koła, jego członkowie biorą udział w wykopaliskach na terenie całego kraju. SKAUS jest również organizatorem objazdów naukowych.

Kluczowym polem aktywności jest działalność promocyjno-popularyzatorska Archeologii. Jest ono jednym z organizatorów Dni IHiSM. Jego członkowie czynnie uczestniczą w festiwalach naukowych i festynach.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby i inicjatywy, więc jeśli masz ochotę, przyłącz się!

 

Zarząd

Skład zarządu 2015/16

 

Prezes: Joanna Koczur- Ir IIst.

Wiceprezes: Artur Szajewski- IIr Ist.

Skarbnik: Kamila Błażewska- Ir IIst.

Sekretarz: Katarzyna Druciarek- IIr Ist.

Opiekun koła: dr Marta Chmiel-Chrzanowska